Chỉ 20% người có biểu hiện rối loạn tâm thần được điều trị sớm, cơ sở y tế và bác sĩ chuyên ngành chưa đáp ứng đủ.Source link