Các bài tập tác động vào nhóm cơ bụng dưới làm săn cơ, tránh tích mỡ thừa, theo Natural Ways.Source link