Bác sĩ sử dụng dao plasma để vừa loại bỏ ổ viêm amidan vừa cầm máu nhanh chóng.  Source link