Các bài tập đá chân, gập bụng… tác động nhiều vào cơ bụng, giúp đánh tan mỡ thừa và có thể thực hiện ngay tại giường, theo Fitnesss.Source link