Đối với Thủ tướng Mahathir Mohamad, bộ não cũng như cơ bắp, cần thường xuyên hoạt động bằng cách đọc sách báo. Source link