Tăm bằng chất liệu nhọn và cứng có thể gây tổn thương nướu, viêm nhiễm, theo Tech Insider.Source link